Medisch Centrum Maarheeze

Kijkakkers 30
6026 ER MAARHEEZE

info@fysiomaarheeze.nl
www.fysiomaarheeze.nl

0495 592 406

Deskundig en betrokken bij re-integratie

Hoe langer een medewerker vanwege ziekte niet kan werken, hoe moeilijker de re-integratie in het arbeidsproces wordt. Daarom is het van belang dat een zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag kan in het eigen werk, in aangepast werk of in een andere functie.

Afhankelijk van de fysieke en of mentale problematiek wordt er een behandelplan opgesteld om de re-integratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De re-integratie start met een uitgebreide intake waarbij de lichamelijke en eventueel geestelijke klachten van de medewerker in kaart wordt gebracht aan de hand van testen en vragenlijsten. Binnen 5 werkdagen krijgen de werkgever en de bedrijfsarts een plan van aanpak voor een re-integratie toegestuurd.

De taken van de fysiotherapeut binnen het re-intergratietraject kunnen bestaan uit:

  • behandelen van de lichamelijke klachten
  • analyseren van de werkplek
  • adviezen mbt de werkhouding op het werk
  • adviezen mbt tiltechnieken op het werk
  • adviezen en stimuleren van bewegen op het werk en daarbuiten
  • adviezen en inzicht geven hoe klachten in de toekomst te voorkomen